Proizvodnja fleksibilne ambalaže

proizvodimo

  • Ambalaže od monolitnih materijala
  • Ambalaže od duplex materijala
  • Ambalaže od triplex materijala

tehnologija

  • Štampanje u 8 boja
  • Laminacija brzinama do 250m/min
  • Opsecanje brzinama do 200m/min

Saznajte zašto velike i uspešne firme prave ambalažu kod nas.

  • "SipexSVL" DOO je proizvodno preduzeće sa preko 25 godina iskustva u proizvodnji ambalaže za pakovanje prehrambenih, hemijskih, farmaceutskih i drugih proizvoda. U svom dosadasnjem radu, firma je uspela da se pozicionira na tržištu i stvori imidž pouzdanog poslovnog partnera korisnicima naše ambalaže.